Studieaanbod


Je kiest voor een Domeinoverschrijdende studierichting in de Doorstroomfinaliteit (D) als …

Je kiest voor een Domeingebonden studierichting in de Doorstroomfinaliteit (D) als …

Je kiest voor de Dubbele finaliteit (D/A) als …

Je kiest voor de Arbeidsgerichte finaliteit (A) als …

De keuzemogelijkheden in de 2de graad

De modernisering van het secundair onderwijs start het schooljaar 2021 – 2022 in het 1ste jaar van de 2de graad (3de jaar).

Het schooljaar 2022 – 2023 zal het 2de jaar van de 2de graad (4de jaar) gemoderniseerd worden. Het jaar nadien is het 1ste jaar van de 3de graad aan de beurt. Ten slotte, is in het schooljaar 2024 – 2025 het 2de jaar van de 3de graad, het laatste jaar, aan vernieuwing toe.

De modernisering waarover hier sprake is, is dus voorlopig enkel van toepassing voor het 1ste jaar van de 2de graad.

Om meer inzicht te krijgen in de modernisering, verwijzen we graag naar het onderstaande filmpje:

Bekijk in deze presentatie hoe die modernisering in Bovenbouw Sint-Gertrudis eruit zal zien:

De keuzemogelijkheden voor het 2de jaar van de 2de graad blijven zoals ze waren. Daar verandert er niets. We bieden de volgende richtingen aan:

Domein Doorstroomfinaliteit (D) Dubbele finaliteit (D/A) Arbeidsgerichte finaliteit (A)
Economie & Organisatie

Maatschappij & Welzijn
Taal & Cultuur
STEM

De keuzemogelijkheden in de 3de graad

Ook deze studierichtingen blijven zoals we ze kennen. In deze 3de graad zien we meer geprofileerde studierichtingen. Pas in het schooljaar 2023 -2024 zal de modernisering voor het eerst zichtbaar worden in de 3de graad . Pas dan zullen er studierichtingen vernieuwd worden.

De studierichtingen uit de Doorstroomfinaliteit (D) zijn erop gericht de leerlingen te laten doorstromen naar een Academische Bachelor (Aba) met een Master als vervolg of een Professionele Bachelor (Pba).

Onze enige studierichting uit de Dubbele finaliteit (D/A) biedt de leerlingen de mogelijkheid om hetzij door te stromen naar een Professionele Bachelor (Pba), hetzij goed voorbereid op de arbeidsmarkt te komen.

Voor de 3de graad bieden we momenteel volgende studierichtingen aan:

Domein Doorstroomfinaliteit Dubbele finaliteit Inhoud en lessentabel
Economie & Organisatie Economie - Moderne Talen Marketing & management (M&M)
Economie - Wiskunde
Maatschappij & Welzijn Humane Wetenschappen
Taal & Cultuur Latijn - Moderne Talen
Latijn - Wiskunde
STEM Wetenschappen - Wiskunde
Je kiest voor een Doorstroomfinaliteit (D) als …

Je kiest voor de Dubbele finaliteit (D/A) als …

In elke studierichting van de Doorstroomfinaliteit mag de leerling 1 uur zelf kiezen. Met dit keuze-uur willen we de leerling de kans geven om nog meer poolversterkend te werken en zich nog meer te profileren binnen hun studierichting. Wel moeten er minimaal 5 leerlingen de keuze maken opdat deze ingericht zal kunnen worden.

De leerling maakt een keuze in het 5e jaar en een nieuwe keuze in het 6e jaar. Dit betekent dat de leerling niet noodzakelijk de volledige graad hetzelfde verdiepingsuur moet kiezen. Het is wel de bedoeling dat leerlingen de gekozen verdieping een heel schooljaar volgen. In deze poolversterkende uren zal er vooral modulair en/of projectmatig gewerkt worden.

Meer informatie over de inhoud van deze verdiepingsuren en wie uit welke twee uren kan kiezen, vind je hier.