Studieaanbod


Naast de wettelijk vastgelegde modernisering zien wij, als Bovenbouw, nieuwe opportuniteiten voor onze toekomstige leerlingen. Zo bieden we de nieuwe studierichtingen Moderne Talen(D) en Organisatie en Logistiek (A) aan.
Door deze uitbreiding van ons studieaanbod hopen we nog meer in te spelen op de noden en wensen van onze leerlingen in spe. Vooral een vervolgrichting na de B-stroom in de Middenschool kan zo eindelijk gerealiseerd worden. Met een toekomstgerichte richting als Organisatie en Logistiek kunnen we hieraan tegemoetkomen.
Ook de creatieve en zeer interessante invulling van de complementaire uren in onze studierichtingen zien we als een opportuniteit. Daar waar andere scholen kiezen voor de klassieke, al jaren bestaande vakken, in een nieuw jasje, komt de Bovenbouw met iets totaal nieuw en innovatief. Zo introduceren we lesuren zoals Me&IT, labo, dactylo, initiatie Duits, expressief met taal voor onze derdejaars en bijvoorbeeld Spaans, Duits, IT&Me en labo voor onze vierdejaars.

In deze presentatie krijg je een overzicht van onze studierichtingen en de lessentabellen in de 2de graad. De info is dus zowel voor leerlingen die van het 2de naar het 3de jaar gaan als voor deze die van het 3de naar het 4de jaar gaan.

De keuzemogelijkheden in de 2de graad

Over het algemeen kan je het volgende zeggen over de verschillende finaliteiten:
Je kiest voor een domeinoverschrijdende studierichting in de Doorstroomfinaliteit (DOD)
als …

Je kan ook kiezen voor een domeingebonden studierichting in de Doorstroomfinaliteit (DGD) maar die hebben we in de Bovenbouw Sint-Gertrudis niet in ons aanbod.

Je kiest voor een Dubbele finaliteit (D/A) als …

Je kiest voor de Arbeidsgerichte finaliteit (A) als …

Ons studieaanbod voor de 2de graad (3de en 4de jaar) ziet er voortaan als volgt uit:

Domein Studierichting

Economie & Organisatie

 

 
 
Maatschappij & Welzijn

STEM

Taal & Cultuur


De keuzemogelijkheden in de 3de graad

Dit is ons aanbod voor de 3de graad voor september 2023:

Je kiest voor een domeinoverschrijdende studierichting in de Doorstroomfinaliteit (DOD)
als …

Je kiest voor een Dubbele finaliteit (D/A) als …

Je kiest voor de Arbeidsgerichte finaliteit (A) als …

Deze presentatie is bestemd voor de leerlingen die van het 4de naar het 5de jaar gaan. Je krijgt een overzicht van de aangeboden studierichtingen en de bijbehorende lessentabellen.

Domein Studierichting

Economie & Organisatie

 

 
 
Maatschappij & Welzijn

STEM

Taal & Cultuur


Keuze-uur…

Kies je voor de doorstroomfinaliteit Latijn-Wiskunde, Economie-Wiskunde of Wetenschappen- Wiskunde in de 3de graad, dan kan je naast je stevig pakket van 6 lesuren wiskunde nog kiezen voor een 7de extra uur wiskunde of voor een extra uur Seminarie of STEM.

Met dit keuze-uur willen we jou de kans geven om je nog meer te profileren. De keuze die je maakt in het 5e jaar moet niet noodzakelijk dezelfde zijn voor het 6e jaar. De voorwaarde is wel dat er minimum 5 leerlingen dezelfde keuze moeten maken opdat deze ingericht zal worden.
Bovendien is het de bedoeling dat je een heel schooljaar jouw keuzevak volgt.

Wiskunde
Voor 5 en 6 La-Wi, Ec-Wi en Wet-Wi

In dit keuze-uur worden enkele onderwerpen uit de 6-uurs cursus verder uitgediept, d.w.z. dat het geheel complexer en/of abstracter wordt. Ook enkele keuzeonderwerpen uit het leerplan van de 6-uurs komen aan bod. Verder is er de mogelijkheid om aan de slag te gaan met vragen uit ijkingstoetsen, toelatingsexamens arts en tandarts en de koninklijke militaire school.
Ambieer je later in het hoger onderwijs een wetenschappelijke/technologische richting dan is dit extra uur wiskunde een aanrader.

Seminarie
Voor 5 en 6 La-Wi en Ec-Wi

Dit keuze-uur is bijzonder ruim en kan allerlei onderwerpen bevatten gaande van Europese politiek tot wereldburgerschap, van filosofie tot recht.

STEM
voor 5 en 6 Wet – Wi

STEM staat voor Science Technology Engineering and Mathematics. Hier zullen vooral grotere practica gegeven worden die over meerdere weken lopen. Leerlingen kunnen er hun creativiteit in kwijt en scherpen tevens hun basisvaardigheden van wetenschappelijk onderzoek aan. Er wordt vooral modulair gewerkt. Soms werkt de leerling individueel en soms in groep, maar steeds zullen ze praktisch werken, aangevuld met het aanleren van rapporteringsvaardigheden. Hieronder begrijpt men een presentatie maken, een verslag schrijven, een poster opstellen, een presentatie of demonstratie geven voor medeleerlingen en/of ouders, …