Latijn in het eerste leerjaar A

Is Latijn iets voor jou?

Als je eraan denkt Latijn te kiezen, kun je best eens over deze vragen nadenken.

 • Doe ik graag aan taalbeschouwing bij Nederlands: in een zin zoeken naar onderwerp, naamwoordelijk gezegde, werkwoordelijk gezegde, …?
 • Hou ik van woordspelletjes? Zoek ik graag naar de herkomst van woorden in het Nederlands of ken ik graag de betekenis van woorden die ik leer kennen in andere talen?
 • Vind ik Frans een leuk vak? Studeer ik graag woordjes, vervoegingen, ‘grammaire’? 
 • Ben ik goed in het oplossen van bv. puzzels, kruiswoordraadsels, rebussen, vraagstukken,... ?
 • Ben ik geïnteresseerd in cultuur, geschiedenis, oude verhalen en mythes, het nieuws ... ?
 • Studeer ik graag? Begin ik zelf aan mijn huiswerk zonder dat iemand mij moet aansporen? Kan ik mijn huiswerk en lessen al tamelijk zelfstandig verwerken?
 • Kan ik goed uit mijn hoofd studeren bv. Franse woordjes en vervoegingen? 
 • Herhaal ik vaak zodat ik de leerstof ook blijf onthouden? 
 • Ben ik een doorzetter? Kan ik mij elke dag blijven inspannen voor iets?

Heb je op een groot aantal vragen ‘ja’ geantwoord? Dan is Latijn wellicht iets voor jou.

 

Inhoud

Tijdens de lessen wordt er gebruik gemaakt van het hand- en werkboek van ‘Pegasus’. Elk hoofdstuk van het boek bevat woordenschat, een leestekst in het Latijn, taalstudie, oefeningen en cultuur.

 

Wat wordt er van jou verwacht?

Bij het studeren van Latijn komen de onderstaande attitudes en vaardigheden goed van pas.

Attitudes – houdingen

 • Memoriseren
 • het vermogen om een probleem op te lossen. Dit veronderstelt bekwaamheid tot 

     -  analyseren

     -  het leggen van relaties

     -  synthetiseren

 • het vermogen om de eigen oplossing kritisch te beoordelen
 • het vermogen om de opgedane kennis te gebruiken in een vakoverschrijdende situatie

Vaardigheden

Het ontwikkelen van

 • belangstelling en weetgierigheid
 • nauwkeurigheid, grondigheid, kritische zin
 • doorzettingsvermogen
 • studiediscipline: concentratie, regelmaat en planning
 • bereidheid tot zelfstandig werken
 • bekwaamheid tot samenwerken

Aan deze attitudes en vaardigheden wordt er in de klas gewerkt, maar ‘een goed geheugen, belangstelling, zelfstandigheid, grondigheid, doorzettingsvermogen en studiediscipline’ zijn ook thuis heel belangrijk!

 

Latijn, de moeite waard?