Eerste leerjaar A-stroom

Het eerste leerjaar A is een gemeenschappelijke start om je verdere studieloopbaan zo breed mogelijk open te houden, we laten je 'proeven' van verschillende vakken. Je keuze is nog beperkt. Je kan dus nog alle kanten uit in je verdere studiekeuze. 

Doorheen de verschillende vakken gaat de leerling(e) op zoek naar eigen mogelijkheden, zijn/haar maximale kansen, die afhankelijk zijn van inzet en verstandelijke en/of praktische begaafdheid.

Naast een gemeenschappelijke vorming van 28 uur mag je 4 uur zelf invullen door een keuze te maken uit één van volgende pakketten: Handel, Latijn, Technische activiteiten en Moderne.

 

 

* Leerlingen die kiezen voor Latijn krijgen Basisvaardigheden ICT aangeboden als zelfstudiepakket, met de mogelijkheid een 8ste lesuur te volgen op één bepaalde dag van de week. 

 

Eerste leerjaar B-stroom

Leerlingen die omwille van welke reden dan ook het zesde leerjaar niet of niet met vrucht hebben doorgemaakt, en leerlingen met leervertraging, kunnen beter de brugklas doorlopen om zichzelf te testen of ze na afloop ervan het eerste leerjaar A aankunnen of beter hun studieweg verder zetten in een meer praktisch gerichte onderwijsvorm. De aanvulling voor Nederlands is gericht op het wegwerken van tekorten opgelopen in het basisonderwijs.