Oudercomité


Waarom een oudervereniging?

De oudervereniging van het KOL wil de samenwerking tussen school en ouders bevorderen om op die manier zowel de opleiding als de opvoeding van de kinderen te ondersteunen.

Dit kan door:

 • de ouders te informeren over het schoolleven
 • mee te werken aan vorming van de ouders door gespreksavonden, voordrachten…
 • de ouders op te roepen om mee te werken aan allerlei schoolse initiatieven
 • een actieve en positieve inbreng te hebben in de voorziene inspraakorganen
 • de ouders te vertegenwoordigen bij de schooldirectie, de inrichtende macht en bij alle instanties die met onderwijs en opvoeding betrokken zijn
 • vragen, suggesties, opmerkingen over de school te bundelen en door te spelen


Huishoudelijk reglement - Hoe kunnen de ouders de school steunen?


Opvoedkundig:

 • door bewust de waarden en de doelstellingen die de school nastreeft te ondersteunen. Zie hiervoor “Ons opvoedingsproject”.
 • door je kind te leren zich te houden aan alle punten van het schoolreglement.
 • door te waken over de schoolse prestaties van je kind: overhoringen nakijken en handtekenen, rapporten samen bespreken, aanmoedigen waar nodig…
 • door tijdig eventuele problemen te bespreken met de school
 • door te zorgen voor een rustige studieomgeving thuis
 • door je algemeen positief op te stellen tegenover de school.

Praktisch:

 • door mee te zorgen voor de nodige orde : boeken kaften, materiaal merken…
 • door de school tijdig te verwittigen van eventuele afwezigheden of laattijdigheden

Financieel:

 • door de schoolrekeningen correct te betalen
 • door deel te nemen aan restaurantdagen, tombola…
 • door bv. een oude PC of nog bruikbaar materiaal te schenken aan de school

De directies wonen graag de vergaderingen bij:

 • Veerle Ruebens (directeur Middenschool)
 • Dirk Vandersteen (directeur Vandersteen Bovenbouw)


Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Link