Smartschool

smartschool

 

 

 

Bestellen van schoolboeken

 

 

Online inschrijven 

Bovenbouw

Internaat

 

Restaurant

 

 

 

 

Wiskunde

 

 

Wiskunde oefenen kan ook op een plezierige wijze.

 

1 Optellen snelheid

2 Vermenigvuldigen snelheid

3 Veelvouden

4 Factoren vermenigvuldigen

5 Gelijke breuken

6 Vang de vlieg.

7 Hoekgrootte schatten

8 Patronen herkennen in figuren

9 Problemen oplossen