Verzekering

* Tijdens activiteiten door het internaat georganiseerd, op voorwaarde dat zij zich houden aan de gemaakte afspraken.

* Internen die zich onttrekken aan het toezicht van de opvoed(st)er of die het internaat zonder toelating  verlaten, zijn niet verzekerd. Daarom dient men zich zowel bij vertrek als bij aankomst te melden bij de opvoed(st)er.

* Bij elk ongeval moet de opvoed(st)er onmiddellijk verwittigd worden. De vergoeding betreft alleen geneeskundige verzorging.

* De internen dragen zorg voor hun persoonlijke bezittingen.

Het internaat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verdwijnen of beschadigen ervan. Elke kast is dus best op slot tijdens de schooluren.

CONTACTINFO

INTERNAAT KOLANDEN

MOLENBERG 25
3400 LANDEN

T - 011 88 17 55

Beheerder :

Godfried Peeters

Opvoedsters :

Miet Knaepen
Veerle Moretti

Lies Bilsen
Steven Hermans

Studiementor :

(franstaligen)

Leon Ignoul