Sancties

Als de opvoed(st)ers van oordeel zijn dat het gedrag van de intern bijgestuurd moet worden, kunnen zij met de betrokken intern meer bindende gedragsregels (pedagogisch contract) afspreken.

Wie bij herhaling weigert zijn/haar best te doen, zich storend gedraagt of wie gemaakte afspraken niet naleeft, zal straf krijgen.

Bij erge feiten kan men uitgesloten worden. Deze beslissing kan enkel door de directie genomen worden.

 

CONTACTINFO

INTERNAAT KOLANDEN

MOLENBERG 25
3400 LANDEN

T - 011 88 17 55

Beheerder :

Godfried Peeters

Opvoedsters :

Miet Knaepen
Veerle Moretti

Lies Bilsen
Steven Hermans

Studiementor :

(franstaligen)

Leon Ignoul