Respect voor milieu en materiaal

* De internen dragen zorg voor het materiaal, de gemeenschappelijke ruimten, de sportzaal. Na gebruik worden de lokalen telkens opgeruimd en wordt het ontleende materiaal teruggezet of teruggebracht.   

De internen werken mee aan het beperken en het selectief inzamelen van afval. Zij gedragen zich milieubewust door actief mee te werken aan energiebesparende maatregelen.

Persoonlijk materiaal wordt best getekend met naam en voornaam

* Wie gebouwen, meubels of materiaal beschadigt, zal het moeten vergoeden. De aangerekende schadevergoeding zal gelijk zijn aan de kosten van herstelling.Schade die het gevolg is van persoonlijke nalatigheid, wordt eveneens door de betrokken intern vergoed. De internen dragen zorg voor hun kamer. Zij ontvangen er geen bezoek en gaan ook niet bij anderen op bezoek, tenzij met toestemming van de opvoed(st)er.  Iedere morgen moet de kamer netjes achtergelaten worden d.w.z. bed opgemaakt, tafel opgeruimd, kledij weggeborgen …. De opvoed(st)ers doen elke dag een controleronde en de internen dienen hun opmerkingen na te leven. Herhaaldelijk niet in orde leidt tot een gepaste sanctie.  

Voor ontspanning en groepsactiviteiten kunnen ze terecht in de recreatiezaal.

* Iedere week woensdag (tussen 13.00 uur en 14.00 uur) of donderdagavond (indien men woensdag afwezig was) moeten de kamers  schoongemaakt en/of gestofzuigd worden.Vrijdagmorgen worden de kamers netjes achtergelaten. De vensters moeten gesloten zijn en alle lichten gedoofd. De vuilbakjes zijn geledigd.

* Iedere intern mag een radio of een muziekinstallatie op zijn kamer hebben. De muziek mag  anderen niet storen..Laptops en andere waardevolle multimedia apparaten mogen - op eigen risico van beschadiging - meegenomen worden. Het internaat kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

CONTACTINFO

INTERNAAT KOLANDEN

MOLENBERG 25
3400 LANDEN

T - 011 88 17 55

Beheerder :

Godfried Peeters

Opvoedsters :

Miet Knaepen
Veerle Moretti

Lies Bilsen
Steven Hermans

Studiementor :

(franstaligen)

Leon Ignoul