Aanwezigheden en toelatingen

* Het internaat is open van maandag 15.35 uur tot vrijdag 8.35 uur. Op de vrije dagen, gedurende het weekend en tijdens de schoolvakanties is het internaat gesloten. De internen worden in het internaat verwacht onmiddellijk na de laatste les en omgekeerd gaan ze vanuit het internaat rechtstreeks naar de school.

Indien men wegens ziekte of een ander verlet niet op internaat aanwezig kan zijn, verwittigt men steeds het internaat. (bellen of sms’en naar 0498/451239)                           

* Het internaat kan geen verantwoordelijkheid dragen voor internen die zich aan het toezicht onttrekken of die zonder toelating het internaat verlaten tijdens de internaatsuren, noch voor of noch na schooltijd.

Voor de internen is een schriftelijke toelating van de ouders nodig om het internaat te verlaten . ‘

Deze toelating is ten laatste maandag in het bezit van de 

internaatsopvoeders.

Wegens een incident in het verleden eist de verzekerings- 

maatschappij een schriftelijke bevestiging. Wie toch zonder deze

schriftelijke toelating het internaat verlaat, overtreedt de inter-

naatsregels en zal daarvoor bestraft worden.

               

De activiteiten op woensdagnamiddag starten om 14.00 uur . Gelieve hiermee rekening te houden bij het afhalen van uw kind.   

  

0mgangsvormen en voorkomen.

* De internen gedragen zich steeds stijlvol. Zij zijn beleefd, vriendelijk en welwillend tegenover elkaar, het personeel, de opvoed(st)ers en tegenover eventuele  bezoekers.

* De internen verzorgen hun houding.

* Nederlands is de spreektaal op het internaat! Voor de nieuwelingen die anderstalig zijn : het eerste trimester is een aanpassingsperiode, vanaf het tweede trimester verwachten wij dat men zich in het Nederlands uitdrukt.

* Tips of terechtwijzingen van de opvoed(st)er over taalgebruik, omgang, houding of voorkomen aanvaarden de internen beleefd. Ze tonen hun bereidheid om erop in te gaan.

 

CONTACTINFO

INTERNAAT KOLANDEN

MOLENBERG 25
3400 LANDEN

T - 011 88 17 55

Beheerder :

Godfried Peeters

Opvoedsters :

Miet Knaepen
Veerle Moretti

Lies Bilsen
Steven Hermans

Studiementor :

(franstaligen)

Leon Ignoul