Omgansvormen en voorkomen

* De internen gedragen zich steeds stijlvol. Zij zijn beleefd, vriendelijk en welwillend tegenover elkaar, het personeel, de opvoed(st)ers en tegenover eventuele  bezoekers.

* De internen verzorgen hun houding.

* Nederlands is de spreektaal op het internaat! Voor de nieuwelingen die anderstalig zijn : het eerste trimester is een aanpassingsperiode, vanaf het tweede trimester verwachten wij dat men zich in het Nederlands uitdrukt.

* Tips of terechtwijzingen van de opvoed(st)er over taalgebruik, omgang, houding of voorkomen aanvaarden de internen beleefd. Ze tonen hun bereidheid om erop in te gaan.

CONTACTINFO

INTERNAAT KOLANDEN

MOLENBERG 25
3400 LANDEN

T - 011 88 17 55

Beheerder :

Godfried Peeters

Opvoedsters :

Miet Knaepen
Veerle Moretti

Lies Bilsen
Steven Hermans

Studiementor :

(franstaligen)

Leon Ignoul