Gezondheid

* De intern is verplicht elke dag te douchen. De opvoed(st)er van dienst bepaalt de schikkingen hieromtrent.

* In het internaat is er een absoluut rookverbod.

* Alcohol en drugs zijn in het internaat niet toegelaten.

* Het internaat heeft, samen met de Bovenbouw, een

drugbeleid uitgewerkt. Bij voorkomend geval zal

hiernaar gehandeld worden.

CONTACTINFO

INTERNAAT KOLANDEN

MOLENBERG 25
3400 LANDEN

T - 011 88 17 55

Beheerder :

Godfried Peeters

Opvoedsters :

Miet Knaepen
Veerle Moretti

Lies Bilsen
Steven Hermans

Studiementor :

(franstaligen)

Leon Ignoul