Eerbied voor mensen

 

* De internen nemen deel aan alle activiteiten die in de leefgroep worden opgezet.

* De internen verwittigen de opvoed(st)er als zij aan een activiteit buiten de leefgroep deelnemen en melden zich opnieuw wanneer zij  terugkeren van de activiteit.  

* Tijdens de studiemomenten is er stilte in de studiezaal, op de kamers en in de gangen.

* De internen kunnen naar huis telefoneren met hun gsm, tijdens de  toegelaten tijdstippen.

Het internaat is bereikbaar op: 011 88 17 55   Liefst tusen 20.45u en 21.30u

* Indien men zich niet houdt aan de afspraken over het gebruik van de gsm en/of laptop, zullen deze voor onbepaalde tijd niet meer mogen gebruikt worden.

* De internen respecteren de keuze van de anderen en zetten zich in voor de goede werking van de leefgroep en het internaat.

CONTACTINFO

INTERNAAT KOLANDEN

MOLENBERG 25
3400 LANDEN

T - 011 88 17 55

Beheerder :

Godfried Peeters

Opvoedsters :

Miet Knaepen
Veerle Moretti

Lies Bilsen
Steven Hermans

Studiementor :

(franstaligen)

Leon Ignoul