Eerste inschrijving

Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders kennis van het pedagogisch project en het reglement van het internaat.  Dit betekent dat je niet telefonisch (of per fax of mail) ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek. Na lezing worden het pedagogisch project en het internaatsreglement ondertekend ter goedkeuring door ouders en intern.

Herinschrijving             

Een inschrijving gebeurt telkens voor de duur van één schooljaar. Gedurende het schooljaar (tenzij bij een definitieve uitsluiting of bij contractuele tekortkoming) kan men herinschrijven voor het volgende schooljaar. 

 

CONTACTINFO

INTERNAAT KOLANDEN

MOLENBERG 25
3400 LANDEN

T - 011 88 17 55

Beheerder :

Godfried Peeters

Opvoedsters :

Miet Knaepen
Veerle Moretti

Lies Bilsen
Steven Hermans

Studiementor :

(franstaligen)

Leon Ignoul