Onze tarieven

Het kostgeld voor het internaat bedraagt: € 2500,-

 

Het kostgeld wordt betaald in 3 schijven :

Inschrijving          : € 200 van zodra het geld op de rekening v/h internaat staat is men ingeschreven

Tweede schijf       : € 1300 te betalen voor 1 september

Derde    schijf       : € 1000 te betalen voor  15 februari

 

           

Een internaat heeft zelf ook vele uitgaven.  Ouders betalen

stipt het  kostgeld  op het  rek.nr   453-3020001-93  van het

Internaat De KOLIFANT

Molenberg 25 3400 LANDEN

 

 

 · Er worden geen terugbetalingen gedaan voor niet verbruikte maaltijden, tenzij in geval van lange afwezigheden. Het kostgeld dat de ouders betalen is slechts een deel van de werkelijke kostprijs ( rest = subsidie Vlaamse Gemeenschap).

  • ·        Bij een tijdelijk verblijf in het internaat wordt gerekend per begonnen week. De weekprijs bedraagt 100 euro.
  • ·        Beursstudenten en leerlingen van de basisschool krijgen een vermindering . Het kostgeld bedraagt dan :200-1000-1000
  • ·        Voor een tweede kind van het gezin bedraagt het kostgeld 200-1000-1000  voor  het derde kind 200-1000-700.  Vanaf het vierde kind is het internaat GRATIS.
  • ·        Indien deze regeling niet past, kan steeds een individueel afbetalingsplan afgesproken worden met de directie. Indien dit laatste van toepassing is, zal steeds gevraagd worden om een permanente opdracht aan uw bank te geven.

 

 

 

CONTACTINFO

INTERNAAT KOLANDEN

MOLENBERG 25
3400 LANDEN

T - 011 88 17 55

Beheerder :

Godfried Peeters

Opvoedsters :

Miet Knaepen
Veerle Moretti

Lies Bilsen
Steven Hermans

Studiementor :

(franstaligen)

Leon Ignoul