studierichtingen 3de graad ASO

 

 Keuzemogelijkheden in de 3de graad ASO

 Economie-Wiskunde

-       Inzicht in het economisch gebeuren wordt gecombineerd met inzicht in wiskundige denkpatronen.

-       Je hebt belangstelling voor maatschappelijke verschijnselen en leert die vanuit economisch standpunt beschrijven en verklaren. Je studeert algemene
     economie en bedrijfswetenschappen. Er is een seminarie zelfstandig werk economie.

-       In het vak wiskunde wordt aandacht besteed aan een grondige begripsvorming en een theoretische fundering met het oog op een ruime
     toepasbaarheid.

 

Economie-Moderne Talen

-       Inzicht in het economisch gebeuren wordt gecombineerd met het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden.

-       Je hebt belangstelling voor maatschappelijke verschijnselen en leert die vanuit economisch standpunt beschrijven en verklaren. Je studeert algemene 
     economie en bedrijfswetenschappen. Er is een seminarie zelfstandig werk economie.

-       In het vak moderne talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en beschrijven), de
    reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.

 

Latijn-Wiskunde

-       In deze richting combineer je een verbaal-literaire component (Latijn) met een exact-wetenschappelijke (wetenschappen en wiskunde).
     Binnen de basisvorming zijn ook je taalvakken Nederlands, Frans, Engels en Duits een belangrijk onderdeel. Er is 1 uur zelfstandig werk taal.

-       Je bestudeert een aantal genres uit de Latijnse literatuur en ook de Romeinse cultuur komt aan bod.

-       In het vak wiskunde wordt aandacht besteed aan een grondige begripsvorming en een theoretische fundering met het oog op een ruime
     toepasbaarheid.

 

Latijn-Moderne Talen

-       In deze richting wordt de studie van een niet-levende taal samengebracht met de studie van levende, moderne talen. Je moet bijgevolg een
     uitgesproken belangstelling en aanleg voor taal hebben. Bij de studie van de moderne talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van 
     communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige
     literatuur. Er is een seminarie zelfstandig werk taal.

-       Je bestudeert een aantal genres uit de Latijnse literatuur en ook de Romeinse cultuur komt aan bod.

 

Wetenschappen-Wiskunde

Dit is de studierichting waar de wetenschappen het meest worden uitgediept. De beschrijving van waarneming en verklaring aan de hand van modellen, vergen een grondige wiskundige basis.

Via de vakken biologie, chemie en fysica ga je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten bestuderen.
In het vak wiskunde wordt aandacht besteed aan een grondige begripsvorming en een theoretische fundering met het oog op een ruime toepasbaarheid.

Er zijn 2 of 3 uur seminarie zelfstandig werk wetenschappen.

Humane wetenschappen

In deze richting bestudeer je de mens en de maatschappij. Je laat je boeien door het menselijk (samen)leven, in al zijn vormen. Nieuwsgierigheid naar andere levenswijzen en andere culturen zijn een must. Samen zoekt men naar het waarom, naar diepgang.

Je krijgt een brede algemene vorming, dezelfde als in de andere aso richtingen. Het is dus een volwaardige aso-richting! Voor sommige vakken (Frans, wiskunde) is een uur ondersteuning voorzien, waar je de leerstof grondig inoefent.

Aan de vakken cultuur- en gedragswetenschappen worden 2 uur zelfstandig werk toegevoegd om de behandelde thema’s op een eigen(tijdse) manier te verwerken.