Studierichtingen 2de graad ASO

 

Keuzemogelijkheden in de tweede graad aso

Economie

-       Je leert nadenken over economische verschijnselen zoals ondernemen, werken in een onderneming, globalisering, economische groei, welvaart, …

-       Je leert vanuit de economie (vertrekkend van je eigen leefwereld) meepraten over vele aspecten in de maatschappij.

-       Je krijgt inzicht in menselijke relaties en in communicatie.

-       Je leert in groep een project uitwerken.

-       Je krijgt een zeer degelijke basisvorming.

 Als je bovendien van talen houdt, kies je de optie “talen”. In het derde jaar heb je een complementair uur Nederlands, in het vierde jaar een complementair uur Engels. Deze optie bereidt voor op de derde graad economie-moderne talen. Dat talen belangrijk zijn voor een klein landje als België, is duidelijk.

 Als je een goed wiskundig inzicht hebt, kies je voor één complementair uur wiskunde in het derde én het vierde jaar.

 

 Latijn

Je bestudeert de Latijnse taal aan de hand van teksten. Tevens bestudeer je de Romeinse cultuur. Bovendien schenkt Latijn ook aandacht aan   algemeen-menselijke vragen en problemen en brengt het respect bij voor andere culturen.

In onze school bieden wij de keuze aan tussen:

-       Latijn, optie talen, met een complementair lesuur Nederlands in het derde jaar en een complementair lesuur Engels in het vierde jaar.

-       Latijn, optie wiskunde, met een complementair lesuur wiskunde.

-       Naast een aantal andere vakken in de basisvorming krijg je ook een degelijke basis van de taalvakken Engels, Frans en in het vierde jaar Duits.

 

Wetenschappen

Je krijgt in deze richting een stevig pakket wetenschappen: fysica, chemie en biologie. De kennis van de leerstof primeert, maar ook labo komt aan bod. Voor het maken van oefeningen zijn een goed inzicht en werklust noodzakelijk.
Uiteraard moet er voldoende interesse en basiskennis zijn wat betreft het vak wiskunde vermits er 5 lesuren per week aan besteed worden.

Naast de algemene vorming, verstevig je de taalvaardigheid voor Frans en Engels en maak je in het vierde jaar kennis met het vak Duits.


Humane wetenschappen

De vakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen geven de richting een eigen kleur en aantrekkingskracht.

De studierichting Humane wetenschappen wordt uitgebouwd rond een aantal uitdagende vragen:

           
·          hoe worden jonge mensen zichzelf?
           
·          hoe ontstaan relaties tussen mensen?
           
·          hoe functioneert een samenleving?

In Humane wetenschappen staat de studie van mens en maatschappij centraal.
Het is een volwaardige aso-richting. Dat betekent dat de normen die voor de andere aso-richtingen gehanteerd worden, ook gelden voor Humane wetenschappen. De basisvorming die men aanbiedt, is dezelfde als in de andere aso-studierichtingen.

Concreet betekent dit:

·          dat je over voldoende theoretische achtergrond moet beschikken,
           
·          dat je graag over menselijke en maatschappelijke situaties nadenkt en er een mening over wil vormen,
           
·          dat je van plan bent om later verder te studeren.