Schoolreglement

Geachte ouders, beste leerling

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding een beroep doet op onze school.

Wij danken u nu reeds voor het vertrouwen en hopen op een goede samenwerking met u als jonge mens en met de ouders, die de eerste verantwoordelijkheid dragen voor opvoeding en onderwijs.

Wij, directeur, leraars en alle personeelsleden zullen alles in het werk stellen opdat jonge mensen zich evenwichtig kunnen ontplooien.

Wij wensen iedereen veel enthousiasme toe

Schoolreglement met opvoedingsproject