Algemene schoolinfo

Hieronder vind je concrete informatie over onze school:

Prijzen voor schoolmateriaal

  • Grafische rekenmachine (afhankelijk van de richting): aankoop in september 100 euro of huur 1,25 euro per lesuur mits voldoende gebruik.
  • KOL-blok: € 1,95
  • Turnkledij: T-shirt: € 8; short: € 11
  • Zwembeurt: € 1,25
  • Huur locker (evt. samen met andere leerlingen): gratis, mits waarborg sleutel van 10 euro.
  • Prijs per kopie/recto verso: € 0,10/€ 0,15; kleurenkopie: € 0,20
  • Individuele foto (begin september): volledige map € 11.
  • Klasfoto: € 2; groepsfoto 6de jaars: € 3

Computers en vaklokalen

Om leerlingen te begeleiden in de snel evoluerende informatietechnologie, beschikt de school over goed uitgeruste informaticalokalen. Daarnaast is er een ict-lokaal waar computers ter beschikking staan voor vakgebonden didactische ondersteuning of toepassingen. Er zijn ook vaklokalen uitgerust met computer en beamer voor talen en wetenschappen. Film kan bekeken worden in het filmzaaltje van het internaat. De leerlingen van M&M (Marketing & Management - Handel) beschikken over een multifunctionele kantoorklas.

Smartschool

Op school wordt de digitale leeromgeving Smartschool gebruikt. Dit leerplatform dient als communicatiemiddel tussen school, leerkrachten en leerlingen. Ook ouders kunnen beperkte toegang krijgen via een co-account.

Middagsport

Tijdens de middag worden geregeld sporttornooien georganiseerd. De school neemt ook deel aan provinciale kampioenschappen voor leerlingen op woensdagnamiddag.

Boeken

Alle boeken die je nodig hebt, worden gekocht of gehuurd via De Standaard boekverhuur. Surf hiervoor naar www.standaardboekverhuur.be. Als je vóór 15 juli bestelt, liggen de boeken klaar voor het begin van het schooljaar. De factuur ontvang je eind september.

Uitstappen

Voor de buitenschoolse activiteiten zoals excursies, toneel, museumbezoek, bezinningen, ...betaal je bij het begin van het schooljaar een forfaitaire som van 90 euro voor de tweede graad en 100 euro voor de derde graad. Tijdens het derde trimester ontvang je hiervan een gedetailleerde rekening.

De school organiseert jaarlijks jaarlijks een tiendaagse reis naar Italië voor de zesdejaars waarbij de nadruk ligt op cultuur. De kostprijs bedraagt ongeveer 970 euro.

Voor de leerlingen van het vierde jaar is er een driedaagse uitstap naar Parijs. Het accent ligt hierbij op het spreken van een vreemde taal en het leren kennen van de stad. De kostprijs bedraagt ongeveer 220 euro.

Tijdens de eerste week van de paasvakantie is er een skivakantie gepland. Deze reis kost rond de 620 euro.

CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding)

Onze school werkt samen met het Vrij CLB-Tienen, Veldbornstraat 18, tel. 016 81 31 05.
De medewerkster Hilde Bekaert is aanwezig op donderdag.